Sådan bliver jeg Odd Fellow
Måske har du et af følgende spørgsmål om Odd Fellow Ordenen eller Loge 84 J.F.Classen.
1. Hvad er Odd Fellow Ordenen?
Odd Fellow Ordenen kom til Danmark i 1878, hvor den første danske loge blev startet med navnet" Loge nr.1 Danmark". Odd Fellow Ordenen i Danmark har over 16.000 medlemmer, fordelt på 109 broderloger og 89 søsterloger. Se mere på Odd Fellow Ordenens hjemmeside her.
2. Hvad er en Odd Fellow Loge?
Der findes en eller flere Loger i næsten alle Danske byer. I Frederiksværk er der en broderloge der bærer navnet: Loge nr. 84 "J.F.Classen" . Vi er nummer 84 i rækken af Danske Odd Fellow Loger, under den "Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F" Herudover er der en Søsterloge www.76scthelene.dk der bærer navnet Loge nr. 76 "Sct.Helene"
3. Hvordan bliver jeg medlem/broder af Loge 84, J.F.Classen?
Der er kun få ting, der kræves for at blive medlem. Du skal være myndig og have et godt omdømme samt ordnede økonomiske forhold, og Din ægtefælle eller samlever skal give sit samtykke. Desuden forlanges det, at Du skal tro på "et højeste væsen som jordens skaber og opretholder"Da Ordenen ikke kan betragtes som en forening, som Du blot melder Dig ind i, forlanges det også, at Du har en forslagsstiller, som allerede er ordensmedlem, og som kender Dig godt. Kender Du ingen Odd Fellows, eller ønsker Du direkte kontakt til vor loge, kan Du kontakte logens overmester som herefter vil tage kontakt til Dig.
4. Hvad koster det at at være medlem/broder i loge 84 J.F.Classen?
Kontingent er. p.t. 750 kr. pr. kvartal. Indvielsesgebyret er 400 kr. Gradegebyret er 400 kr. pr. grad for de efterfølgende 3 grader.
5. Giver Loge 84 J.F.Classen penge til humanitære formål?
Ja logen yder efter evne, bidrag til humanitære formål i lokalområdet.
6. Hvor mange er medlem i Loge 84 J.F.Classen?
Vi er p.t. 38 brødre.
7. Hvilken forpligtelser vil jeg få som medlem?
Der er ikke nogen økonomiske forpligtelser, udover det vedtagne kontingent. Men der er flere etiske og moralske forpligtelser som ordensmedlem, der bl.a. siger: "Vær mod andre, som du ønsker at andre skal være mod dig og dine". Samt tilstræbe en livsholdning, der skal præge din daglige færd.
8. Kan jeg melde mig ud af logen igen?
Ja, du kan til enhver tid søge om afgang fra logen og dermed Ordenen.
9. Hvor tit er der møder i logen?
Samtlige Danske broderloger, har et ugentlig møde, der i alle loger begynder kl. 19.30. Endvidere vil der i mange loger være særlige arrangementer udover disse tidspunkter, hvor der flere gange bliver inviteret en ledsager med. Der er ikke mødepligt, men man får mest ud af logelivet, ved at møde så ofte man kan. I loge 84 J.F.Classen holder vi møde hver mandag kl. 19.30, dog ikke i sommerperioden og ved juletid.
10. Kræves der særlig påklædning i logen?
Ja, - Ved almindelige møder kræves der mørkt tøj, hvid skjorte, passende slips, sorte sokker og sko. Ved indvielser, gradetildelinger, mindeloge for afdøde brødre og andre højtidelige og festlige lejligheder kræves der kjole og hvidt. Nogle vil så spørge hvad med smoking - det bruges kun/kan bruges i forbindelse fester hvor man ikke er i logesalen.
11. Kan kvinder blive medlemmer af logen?
Kvinderne har deres egen loge. I Frederiksværk er det loge nr.76 Sankt Helene. Se mere på søster logens hjemmeside: www.76scthelene.dk
12. Hvad er gennemsnitsalderen i Loge 84?
Vi har brødre i alle aldre, fra 35-85 år. Der er flere der har fået 25 års tegn, enkelte 40 og 50 års tegn. Logen er for alle uanset alder.
13. Hvad er hemmeligt i Logen?
Der eksisterer mange myter om, at alt hvad der sker i en Odd Fellow Loge er omgærdet af stort hemmelighedskræmmeri. Det er en skrøne der måske har sin rod i gamle dages logeliv. I dag er det eneste der er hemmeligholdt, stort set kun de ritualer der udspiller sig i forbindelse med optagelse og gradearbejde (forfremmelser) i Logen.
Copyright 2016