Logens Historie
Loge nr. 84 J.F. Classen´s historie.
Denne kortfattede skildring af logens historie er uddrag fra protokoller og personlige oplysninger fra logens ældre brødre. Af det materiale der findes i logens gamle arkiver, fremgår det ikke tydeligt, hvornår de første Odd Fellows bosat i Frederiksværk har gjort sig gældende, men måske allerede på det tidspunkt, hvor loge nr. 31 Hamlet blev institueret og derfor har været med til møder i Helsingør.
Af arkiverne har det kunne ses, at det ældste medlem af foreningen var restauratør br. Carl Jensen, født i 1857 og indviet i loge nr. 4 Progres i 1883. Det ses også, at foreningens første formand Anton Carl Vester, født i 1867, indviet i loge nr. 31 Hamlet i 1909, var bosat i Frederiksværk fra ca. år 1900.
Dengang var det en meget lang rejse, at komme til Helsingør, derfor har det også kun været få brødre, der er kommet fra Frederiksværk og Halsnæs området. Nogle brødre havde derfor meget tidligt, tanken om at danne en forening i Frederiksværk med henblik på, at der kunne dannes en loge i denne del af landet.
I 1920 var tankerne kommet så langt, at der med Storlogens tilladelse blev dannet en Odd Fellow forening ved navn J.F. Classen. Foreningens formål var at arbejde for dannelse af en Odd Fellow loge i Frederiksværk og endvidere at virke for til fælles bedste for de i foreningen stående brødre.
Foreningens ordinære møder blev i henhold til den i 1920 vedtagne og godkendte lov for foreningen afholdt den første og tredje mandag i vintermånederne og første mandag i sommermånederne kl. 7½. Møderne blev afholdt på Hotel Frederiksværk. Lovene blev ændret i 1957, og mødetiderne blev efter denne ændring, første onsdag i månederne september - april kl. 19:30.
Foreningens første møde blev afholdt 25. november 1920, på dette tidspunkt var der 17 brødre, heraf var de 7 optaget i Ordenen i 1920, så det var en forening af meget unge brødre. Aldersmæssig var disse unge brødre alle sidst i trediverne.
Ved møder i foreningen i 1962 blev der taget beslutning om at danne loge, samt at gå i gang med bygge logebygningen, byggetilladelse som var udstedt af Frederiksværk kommune, udløb i 1962, så det var i sidste øjeblik, og samtidig var der risiko for byggestop.
I Odd Fellow bladet 70. årgang nr. 11 af 15. marts 1964, kunne man blandt andet læse nedenstående, der var skrevet af Odd Fellow bladets redaktør br. Svend Wenzzel.
”Lørdag den 22. februar 1964 sprang en ny blomst ud på Odd Fellow træets gamle stamme. Det var loge nr. 84 J.F. Classen, der blev institueret i egen nyopført logebygning”.
Det var meget tidlig erkendt, at logebygningen var for snæver, ikke til selve logemøderne, men i det selskabelige og så manglede der et køkken af en vis størrelse, samt muligheden for et forværelse. Ønsket om en forbedring af forholdene var udbredt blandt brødrene og hertil bidrog tilgangen af nye brødre.
I foråret 1971 gik man derfor i gang med en tilbygning.. Tilbygningen med mere stod klar til brug i september 1971.
Tilbygningen gav plads for en spisesal, hvor 100 personer kan sidde, et nyt køkken, der var forsynet med mange tekniske hjælpemidler. Den tidligere spisesal blev ombygget til en stilfuld salon, til brug som kaffestue med mere. Toilet og garderobe forholdene blev forbedret.
Copyright 2016