Logens møder
Logens møder
Logemøderne afholdes hver mandag i tiden 1. september til 15. december og igen fra 2. januar til 15. maj (de nævnte datoer inklusive).
Møderne starter normalt kl. 19.30. En logeaften begynder for de fleste brødres vedkommende langt tidligere end den officielle mødetid. Man mødes i stuen og får sig en hyggesnak. Der kan man købe en øl, vand eller et glas vin. Resten af logeaftenen er delt i 2 dele: Logemødet i logesalen og et efterfølgende selskabeligt samvær i selskabslokalet.
Mødet i logesalen er præget af ro og værdighed. Mødet har en særlig dagsorden, som er ens for alle landets loger. Denne dagsorden har et etisk indhold af forskellig art. Det kan være indlæg fra en broder eller fra en udefra kommende foredragsholder, eller det kan være det såkaldte gradearbejde. Nogle gange i sæsonen, kommer en anden loge på besøg, eller ens egen loge er på besøg i en anden loge. En Odd Fellow kan besøge en Odd Fellow loge over alt i verden, hvor en sådan findes, og har ret til at deltage i denne loges møder.
Ved Det selskabelige samvær er tonen mere fri end i logesalen. Her spiser man, og der synges et par sange, ligesom der holdes taler ved festlige lejligheder. Denne del af logeaftenen er ligeså vigtig som selve mødet i logesalen, det er her brødrene lærer hinanden at kende , det er her kimen til mange venskaber bliver lagt.
Til et logemøde er alle brødre ensartet påklædt. Påklædningen ved almindelige møder er mørkt tøj. Der anvendes hvid skjorte, ensfarvet diskret slips, sorte strømper og sko. Påklædningen ved festlige anledninger, f.eks. tildeling af grader, er kjole og hvidt.
Møderne vil normalt være afsluttet kl. 23.00
Logen ledes af 5 embedsmænd, der vælges af logens brødre. Det fulde ansvar påhviler logens Overmester. Herudover vælges Undermester, Sekretær, Kasserer og Skatmester.
Copyright 2016